Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các cháu cách checkpass link mới nhé ( 641 )
Nhớ đăng xuất Facebook ra nhé
B1: Các bạn fake ip Tây Ban Nha + ngôn ngữ Trung Quốc (cái thứ 4 từ dưới cuối đếm ngược lên)

B2: Vào link sau:https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
chọn dòng thứ 4 
B3: Các bạn chọn cái thứ 2:我无法为帐户添加电子邮箱,因为邮箱已被使用。
B4: Dòng 1 mình điền mail nó
    Dòng 2 mình điền câu này vào:
广告占我的正常活动,我怀疑这是一个错误,请检查并修复我
Dòng 3 điền tên victim
B4: Rồi cái dưới điền ngày tháng năm sinh victim ( yên tâm vì nó ẩn ngày tháng năm sinh thì vào phần giới thiệu của victim cũng sẽ hiển thị)
B5: Click vào ô vuông.
B6: Bấm gửi

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: