Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

TUT BẢO MẬT FACEBOOK 2018 


B1 : FAKE IP HÀ LAN - NN NHẬT

B2 : VÀO 4 LINK NÀY NHÉ : CMND THẬT

LINK 1 : ‎https://m.facebook.com/help/contact/260749603972907

LINK 2 : ‎https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690

LINK 3 : ‎https://m.facebook.com/help/contact/398036060275245
LƯU Ý : HÀNG 1 BẤM KHÔNG
UP CMND LÊN

LINK 4 : ‎https://m.facebook.com/help/contact/283958118330524

THẦN CHÚ REP LINK : Facebookは、私はFacebookのレビューに送られた論文、Facebookのおかげで多くのことを参照してください希望
LƯU Ý : CMND PHI THT CHUN HOẶC DÙNG CMND THẬT


Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: