Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018TUT UNLOCK 277 CÂN SPAM ( KHÔNG INFO VẪN VỀ )
- Cần chuẩn bị 1 cmnd cầm tay nhé .

B1 : Fake IP New Zealand – NN US

B2 : Log link 907 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

B3 : Điền full info rồi úp cmnd cầm tay lên .
B4 : Sau khi úp cmnd lên thì nó sẽ ra 1 link mới (www.facebook.com/support/view_detail/xxxxxxx )– các bạn đổi phần www.facebook.com thành mobile.facebook.com phần còn lại giữ nguyên. Úp xong các bạn xóa tab – log out facebook – tắt IP – trong 1 ngày không được vào acc để tránh lệch IP nha .

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: