Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

                 
                     TUT RENAME KÍ TỰ ẨN KHÔNG CHẠM LINK CONTACT CỰC DỄ

B1: Chuẩn bị 1 clone còn lượt đổi tên nhé :))

B2: Vào chỗ đổi tên, AE dán kí tự ẩn vào chỗ "Họ" hoặc "Tên" nhé còn "Tên đệm" vứt đi

B3: AE bấm "Xem thay đổi" và cứ nhập mật khẩu vào

B4: Thoát ra và đăng nhập lại như bình thường ( Lưu ý: Dùng phần mềm Facebook Lite nhé !!, còn Facebook thường mình chưa test )

Rồi vào wall nó sẽ có 1 khoảng trống trắng nghĩa là AE đã thành công !!!!

Tut này không thay đổi fake ip hoặc ngôn ngữ gì cả nhá !!!

AE nào, làm thành công nhớ cmt <3

Kí tự ẩn :  ✓ ✓ ✓ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ⊰ Thiện ⊱ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ★
✓ ✓ ✓ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ⊰ Nguyễn Tâm ⊱ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ★

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: