Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

                     TUT CHECK PASS FACEBOOK BẰNG EMAIL

Bước 1 : Tạo một email trắng
Bước 2 : Chọn Victim
Bấm khôi phục tài khoản 2 lần & 1 lần quên mật khẩu
Bước 3 : Vào link 607
https://www.facebook.com/help/contact/487444654660670 
Dòng 1 : Điền tên account victim
Dòng 2 : Nhập email trắng của bạn
Dòng 3 : Nhập lại email trắng
Đợi mail repp và hưởng thụ

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

1 nhận xét: