Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Bước 1 : Fake All Victim Tên AVT Bìa Biệt Hiệu.. Ngày Sinh Nó Ẩn Thì Để 1 - 1 - 1990 Bước 2 :AE Add 4 5 Bạn Chung Của Victim ( Dùng FB Lite Or M.basic để add nó đỡ cp) Bước 3 : AE Fake IP Tây Bán Nhà Ngôn Ngữ Pháp Nha :v HMA Hay Phần Mềm Nào Chuẩn Thì Quất :) Bước 4 : Báo Cáo Đổi Ngôn Ngữ Thì Tự Dịch Đi Nha ^^ Người Này Giả Mạo Tôi Hoặc Người Tôi Quen Biết.. Chọn Giả Mạo Tôi - Báo Cáo Giả Mạo - Giả Mạo Tổ Chức Danh Nghiệp - Spam Đúng Tài Khoảng 5 lần Nếu Chưa Die Thì Dame Ảnh Nó

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: