Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

                                 Tut Unlock 277 Còn Spam Thì Hên Xui Nhá :v

Bước 1 :
Fake Ip Bỉ Ngôn ngữ US hoặc UK

Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
             + Điền đầy đủ info và gửi
Link 2 : 
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907             + Điền đầy đủ info và gửi
Link 3 : 
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339             + Up cmnd và gửi
Vào Case điền thần chú và up cmnd gửi fb

Thần chú : Please confirm ID and unlock my accounts !
Thanks the Facebook team.

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: