Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

                            TUT REPORT DẠNG 723 5s KHÔNG CẦN FAKE IP

Chuẩn bị 1 clone hoặc ạc phụ giống all victim

Add 3 - 5 bạn chung của victim

Vào cài đặt đổi nn thành china ( trung giản thể )

Luu ý : tut này không cần fake ip gì nhé

Vào wall victim

Báo cáo :
+ Dòng 1 - dòng 1 - gửi - chọn dòng 3 - tích vào ô - gửi
+ Dòng 3 - gửi
+ Dòng 2 - gửi - chọn dòng 3 - tích vào ô - gửi
+ Dòng 1 - dòng 1 - gửi - chọn dòng 3 - tích vào ô - gửi
+ Dòng 3 - gửi spam cỡ 2 3 lần

TUT này dã được test 2 lần và dã thành công dạng 723 nhé !!

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

1 nhận xét: