Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

            TUT REPORT FAQ MD 3P Die

B1: FAKE 1 CLONE y hệt victim ( avt + tiểu sử + ngày tháng năm sinh + bìa )
- Nếu không có ngày tháng năm sinh thì ta fake ( 15-7-1995 )

B2: Phải có ít nhất bạn chung với victim là 3 - 5 nhé

B3: FAKE IP Áo + nn us 

B4: thêm quê quán + nơi sinh là Đài Bắc

B5: vào báo cáo vitim mạo danh tôi theo thứ tự

3 chấm =>> Dòng 2 =>> dòng 2 =>> dòng 1 =>> gửi
3 chấm =>> dòng 2 =>> Dòng 4 =>> và gửi
3 chấm =>> dòng 3 =>> dòng đầu =>> và gửi

Sau đó hóng nó die

TUT by : Trần Văn Quỳnh

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

0 Nhận xét: