Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

[HƯỚNG DẪN]
UNLOCK FAQ 723 CÂN SPAM KHÔNG CÂN TREO !!!

Sau những ngày off tricks thì mình đã trở lại share tut cho anh em xài rồi đây ^_^ hihi

1.
Chuẩn bị cho mình 1 CMND thật or chuẩn 2 mặt càng tốt

2. Fake IP Ba-ren và NN HONGKONG

3. Vào 2 link contact này : 
LINK 339 CLICK

LINK 907 CLICK
4. Sau khi đã up các link contact trên thì anh em rep mail khi facebook rep
THẦN CHÚ : 希望这些信息能帮助您:
他们是我的真名: (Họ và tên)
出生日期: (Ngày-tháng-năm)
我期待着彻底的检讨 !!
5. UP CMND GỬI VÀ HÓNG ❤


Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

1 nhận xét: